Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Reiterem a l’Ajuntament d’Elx que resolga els problemes causats per una piscina

Actualitat del Síndic

Reiterem a l’Ajuntament d’Elx que resolga els problemes causats per una piscina

16-10-2015
Reiterem a l’Ajuntament d’Elx que resolga els problemes causats per una piscina

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit per tercera vegada a l’Ajuntament d’Elx per a sol·licitar-li que adopte totes les mesures necessàries, entre estes, la clausura i el tancament de local per a solucionar les molèsties de sorolls i vibracions que estan afectant greument la salut de l’autora de la queixa des de fa més de vuit anys.

L’actuació del Síndic té l’origen en la queixa presentada per una veïna que denunciava les insuportables molèsties que injustament patia ella i la seua família pels sorolls i vibracions dels motors de la turbina i depuradora situada justament al costat de la seua casa, com també per l’activitat musical que s’hi desenvolupava.

Estos fets ja van ser objecte de queixa en esta institució l’any 2008 i 2014, però el problema real no s’ha solucionat. Malgrat que l’Ajuntament il·licità, durant este interval de temps, ha adoptat algunes mesures i actuacions per a revocar l’ampliació de la llicència d’obertura concedida per a utilitzar l’equip musical, el problema de fons, que és el soroll i sobretot les vibracions generades pels motors de turbina i depuradora de la piscina, seguix sense estar resolt.

Respecte de la contaminació acústica, esta institució no es cansa de repetir que els tribunals de justícia han declarat reiteradament que els sorolls incidixen perniciosament sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili i els drets constitucionals a la protecció de la salut, un medi ambient adequat i un habitatge digne, per la qual cosa resulta ineludible la seua ferma protecció per part dels poders públics.

Amb l’objecte d’evitar les molèsties acústiques causades injustament als veïns afectats, la legislació vigent, tant a escala autonòmica com estatal, habilita l’Administració, en este cas l’Ajuntament d’Elx, a adoptar mesures correctores que eviten les molèsties als veïns; des de l’ordre de clausura i tancament del local, fins a la suspensió immediata del funcionament de la font pertorbadora (en este cas la turbina i la depuradora), a fi que es corregisquen les deficiències existents.

 

 

Notícies relacionades