Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Sol·licitem un canvi de lloc per a una treballadora laboral per motius de salut

Actualitat del Síndic

Sol·licitem un canvi de lloc per a una treballadora laboral per motius de salut

30-09-2015
Sol·licitem un canvi de lloc per a una treballadora laboral per motius de salut

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha plantejat a la Conselleria de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques la necessitat de desenvolupar la normativa per a fer efectiu el dret del personal laboral de la Generalitat a canviar de lloc de treball per motius de salut.

A més, i mentre es regula este procediment, el defensor ha sol·licitat l’adscripció provisional d’una persona afectada, que va presentar queixa davant d’esta institució, a un lloc de treball en qualsevol de les conselleries, organismes o institucions integrants o dependents de la Generalitat.

Esta ha sigut la resposta del defensor del poble valencià a la queixa plantejada per una ciutadana contractada com a personal laboral, amb la categoria de netejadora, que va sol·licitar un canvi de lloc de treball per motius de salut. La seua petició es basava en l’informe de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), amb data d’abril del 2013, que recomanava un canvi de lloc de treball que no presentara els riscos ergonòmics inherents a la funció de netejadora, com ara postures forçades i sostingudes, manejar càrregues, ajupir-se, pujar i baixar escales o la dorsiflexió de la zona lumbar.

Al novembre del 2014, l’Administració va informar la interessada que s’havia tramitat la sol·licitud del canvi de lloc de treball per motius de salut. No obstant això, li van comunicar que no es podia dur a terme ja que “el procediment i els requisits que ha de reunir per al canvi de lloc de treball el personal laboral no s’han desenvolupat”. Per la qual cosa, actualment, l’afectada continua exercint les seues funcions com a personal de neteja i, diàriament, fa moviments repetitius i postures forçades que empitjoren dia rere dia les seues malalties.

Per la seua banda, el Síndic advertix en la seua resolució que, d’acord amb les diverses normes d’aplicació, l’Administració té l’obligació de garantir la protecció dels empleats i, si s’escau, d’adaptar els llocs de treball o assignar a comeses alternatives tots aquells funcionaris a qui els haja sobrevingut una determinada incapacitat física o psíquica per a desenvolupar el seu treball habitual, i així evitar en la mesura que es puga la incapacitat laboral. Així mateix, la Llei de funció pública valenciana és clara respecte d’això, i establix que allò que hi ha previst serà igualment d’aplicació al personal temporal.

Notícies relacionades