Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgix a clausurar una planta il·legal de brossa a Orihuela

Actualitat del Síndic

El Síndic urgix a clausurar una planta il·legal de brossa a Orihuela

06-06-2016
El Síndic urgix a clausurar una planta il·legal de brossa a Orihuela

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha sol·licitat a les tres administracions implicades (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques i Vertebració del Territori  i Ajuntament d’Orihuela) que, en l’àmbit de les seues competències respectives, adopten totes les mesures necessàries per a evitar l’exercici de l’activitat d’una planta de fems d’Orihuela perquè és incompatible amb el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i no té ni la declaració d’interés comunitari ni les preceptives llicències ambientals i de tractament de residus. Així mateix, l’urgix a ordenar la reposició o restauració de les coses al seu estat anterior a les infraccions comeses, com també a resoldre els corresponents expedients sancionadors. 

El defensor del poble valencià va obrir una queixa d’ofici després d’assabentar-se a través dels mitjans de comunicació de la denúncia de Greenpeace per l’existència d’una planta de fems que estava funcionant sense llicència a la zona coneguda com “Vereda de les Puntes” d’Orihuela. D’esta manera, Cholbi va sol·licitar informes sobre este assumpte tant a l’Ajuntament d’Orihuela com a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

En la seua contestació, aquella administració local reconeixia que no es podia autoritzar l’activitat ja que caldria obtenir la prèvia declaració d’interés comunitari, per a la qual caldria una superfície mínima d’una hectàrea de la qual no disposa. A més, esta activitat es troba entre les considerades incompatibles amb el PGOU/90 d’Orihuela.

Per la seua banda, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi climàtic i Desenvolupament Rural confirmava al Síndic que la mercantil no tenia autorització administrativa per al tractament de residus en les instal·lacions referides i que estaven a l’espera de l’informe de ratificació de la policia per a resoldre el procediment sancionador.

D’acord amb el Síndic, esta situació ha de ser abordada des d’una perspectiva tant urbanística com ambiental. “Ens trobem davant de l’exercici d’una activitat incompatible amb el PGOU d’Orihuela i que, a més, s’està desenvolupant en sòl no urbanitzable sense disposar de la preceptiva declaració d’interés comunitari, l’atorgament de la qual, segons sembla, tampoc és possible perquè no complix el requisit de la superfície mínima. Tampoc no hi consten les autoritzacions ambientals ni la de tractament de residus, fet que la llei considera una infracció molt greu.”

Consulteu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre este assumpte.

 

 

Notícies relacionades